Fire ulike planløysingar

Hus 1 – 3

Nr 1 BRA 140 m² – P-rom 134,8 m² – i tillegg takterrasse på 20,5 m² og atriumhage på 32,0 m²
Nr 2 BRA 140 m² – P-rom 134,8 m² – i tillegg takterrasse på 20,5 m² og atriumhage på 32,0 m²
Nr 3 BRA 140 m² – P-rom 134,8 m² – i tillegg takterrasse på 20,5 m² og atriumhage på 32,0 m²

Hus 4 – 6

Nr 4 BRA 140 m² – P-rom 134,1 m² – i tillegg takterrasse på 21,0 m² og atriumhage 32,0 m²
Nr 5 BRA 140 m² – P-rom 134,1 m² – i tillegg takterrasse på 21,0 m² og atriumhage 32,0 m²
Nr 6 BRA 140 m² – P-rom 134,1 m² – i tillegg takterrasse på 21,0 m² og atriumhage 32,0 m²

Hus 7 – 9

Nr 7 BRA 120 m² – P-rom 114,8 m² – i tillegg takterrasse på 16,5 m² og atriumhage på 19,0 m²
Nr 8 BRA 120 m² – P-rom 114,8 m² – i tillegg takterrasse på 16,5 m² og atriumhage på 19,0 m²
Nr 9 BRA 120 m² – P-rom 114,8 m² – i tillegg takterrasse på 16,5 m² og atriumhage på 19,0 m²

Hus 10 – 12

Nr 10 BRA 120 m² – P-rom 115,9 m² – i tillegg takterrasse på 16,0 m² og atriumhage 19,0 m²
Nr 11 BRA 120 m² – P-rom 115,9 m² – i tillegg takterrasse på 16,0 m² og atriumhage 19,0 m²
Nr 12 BRA 120 m² – P-rom 115,9 m² – i tillegg takterrasse på 16,0 m² og atriumhage 19,0 m²